Berg Hageservice

Hage- og gartnertjenester

Berg Hageservice ble etablert sommeren 2017. Da startet Joakim med å klippe plener i nabolaget. Firmaet har utviklet seg veldig det siste året. Nå tilbyr de et bredt utvalg tjenester for både private og næringsdrivende.

Hage- og gartnertjenester

Klipping av plen er fortsatt en stor del av selskapets hovednæring, enten på faste avtalte intervaller gjennom sesongen, eller besøk etter kundens ønske. Det brukes moderne og effektive Husqvarna plenklippere som gjør arbeidet effektivt og med et jevnt og flott resultat.

Berg Hageservice kan også utføre hogst og fjerning av mindre trær og kratt med effektivt og profesjonelt utstyr. De klipper hekk etter kundens ønske og de kan også fjerne hekker og busker. De oppretter nye bed, eller legger til rette for beplantning på din nye plen som de har planert, sådd og gjerne stelt for deg.

Pris avtales på forhånd, og de gjør gjerne avtale for hele sesongen, basert på den hyppigheten du selv ønsker for klippingen.

Transport av masse

Firmaet transporterer alle typer masse, og fjerner avfall, rusk og rask etter at jobben er gjort. Ønsker du å flytte stein eller frakte ved, så kan Berg Hageservice transportere dette for deg. De har utstyr til å løfte og transportere det du måtte ønske. Firmaet kan transportere det meste av masse. Enten det er jord, sand, bark, stein eller grus i alle former og størrelser.

Graving

Berg Hageservice påtar seg alle tenkelige graveoppdrag av ulik størrelse. De kan stille med håndspade, krafse, minigraver eller leie inn større maskiner ved behov. Ved store graveoppdrag leier de gjerne inn entreprenører med større maskiner. De er fleksible, løsningsorienterte og kommer nesten til over alt.

Brøyting

Vinterstid er det brøyting og annen type snørydding som er hovedgesjeften til den unge entreprenøren. De brøyter med traktor og kan rydde parkeringsplasser, veier eller tun. De har også vært med som underleverandør for kommunen og brøytet byggefelt i nærområdet. De måker hyttetak og innkjørsler slik at snøen ikke blir en belastning for deg som kunde.

Kvalitet og ordnede forhold

Joakim er opptatt av at arbeidet han og de andre ansatte utfører skal være av god kvalitet. Han er også veldig tydelig på at alt som skjer i virksomheten skal være ordentlig og skje i lovlige former. Han graver derfor ikke selv når han får store graveoppdrag, men hyrer inn folk med nødvendig kompetanse og tillatelser.

Les mer om Joakim og Berg Hageservice her.

Facebook-sida til Berg Hageservice.

fill="currentColor"